درک نت های اولیه، نت های میانی و نت های انتهایی عطر
نوشته

درک نت های اولیه، نت های میانی و نت های انتهایی عطر

آکورد یک عطر چیست؟ به طور ساده بخواهیم توضیح دهیم، آکورد عطر مشخصه ی اولیه ی عطر می باشد. آکورد ترکیبی متعادل از سه یا چهار نت تشکیل دهنده عطر است. این آکورد همیشه با آکورد موسیقی مقایسه می شود زیرا در موسیقی نیز ترکیب چند آکورد یک قطعه موسیقی را شکل می دهند. آکوردهای...