اسانس ها و رایحه های متناسب ببا کرم های آرایشی ، کرم های مرطوب کننده و ژل مو ، تافت مو ، واکس مو، چسب مو و … به شرح ذیل می باشند:

 

 • WHITE FLOWERS
 • AMANDA
 • CLARA
 • COSMESOAP
 • DANUPAL
 • DERMO CREAM
 • DESIRET
 • ESSENZIA
 • GALLAXI
 • PAOLA
 • PEAR
 • ROSE PETALS
 • SABILA
 • VIRJIN