آیا مشتریان براساس بوی محیط پیرامون شان محصول مورد نظر خود را انتخاب می کنند؟

یک مطالعه جدید که در مجله بازاریابی منتشر شده است برای اولین بار نشان داد که طبع رایحه های موجود در محیط یک فروشگاه می تواند تاثیر قدرتمندی بر روی انتخاب مشتری و میزان خرید او داشته باشد.

براساس نظر نویسندگان این مقاله وقتی افراد رایحه های گرم مانند دارچین را استشمام می کنند این حس به آنها دست خواهد داد که فضایی که در آن قرار دارند بسیار شلوغ است و در نتیجه حس قدرت کمتری دارند. این موضوع آنها را وادار به خرید اجناسی می کند که دارای پرستیژ بالاتری هستند.

محققین آزمایشات زیادی برای آزمون نحوه ی تاثیرگذاری رایحه های گرم و سرد بر درک و تصمیم گیری مشتریان انجام دادند. وقتی افراد رایحه ای گرم مانند دارچین را استشمام می کنند احساس می کنند فضا زیادی شلوغ است درحالیکه اگر در همان فضا رایحه ای سرد استشمام کنند این حس را نخواهند داشت.

افرادی که در محیطی با رایحه ای گرم قرار دارند احساس قدرت کمتری به آنها دست می دهد و در نتیجه تلاش می کنند با خریدن محصولاتی که فکر می کنند با پرستیژ هستند شخصیت خود را ارتقا دهند. نه تنها این افراد محصولات با پرستیژ خرید می کنند بلکه در مجموع کالاهای بیشتری نیز به سبد خرید خود اضافه می کنند.

تا جایی که ما اطلاع داریم این مطالعه اولین مطالعه ای ست که نحوه ی تاثیرگذاری رایحه محیطی بر درک ما از محیط و همچنین ترغیب مشتریان به خرید کالاهای با پرستیژ را نشان می دهد.