حس بویایی قوی ترین حس در بدن انسان می باشد. این حس تجارب ما را یادآور می شود- تجربیات تلخ و شیرین. رایحه مستقیم به سمت سیستم لیمبیک حرکت می کند- سیستمی که مسئول خاطرات و احساسات است.

در مورد بازاریابی، رایحه ها نشان داده اند که در دو حوزه زیر به خوبی عمل می کنند:

  1. شناختی: رایحه در این حوزه ما را وادار به شناخت محصول کرده و یا احساسات و خاطرات ما را برمی انگیزند که این می تواند منجر به تصمیم گیری و یا خرید شود. کاربرد ایده آل رایحه این است که رهگذر را متوقف کند و شروع به استشمام رایحه ی محصول کند. تحقیقات مشتری نشان می دهد به محض اینکه رایحه پخش می شود، محصولات مرتبط با آن ارزش و کیفیت بالاتری پیدا میکنند. به عنوان مثال، دستمال توالت معطر نرم تر از دستمال توالت غیر معطر به نظر می رسد.
  2. احساسی: رایحه در این حوزه باعث می شود که احساس راحتی کنیم و بر درک ما از گذر زمان (کازینوهای لاس وگاس ثابت می کنند که زمان در محیط های معطر آهسته تر می گذرد) و فضا (یک اتاق معطر بزرگتر به نظر می رسد) تاثیر می گذارد. رایحه محیطی را ایجاد می کند که دوست داریم زمان بیشتری را در آن بگذرانیم.

قدرت بالقوه کلیدی بازاریابی رایحه برای یک برند ارتباط پایدار و ماندگار رایحه با یک رویداد و یا محیط به خصوص است. اگر برند شما خاطره ای مثبت در ذهن مشتریان ایجاد کند، احتمال انتخاب محصول و خدمات شما توسط مشتریان بیشتر می شود.