روغن های اسانسی اصلی ترین ماده در رایحه های باستانی بودند و هنوز هم این روغن ها به همان اندازه مهم هستند، با این حال نحوه ساخت عطرها بسیار پیچیده تر شده است. ترکیبات معطر با اتانول و آب ترکیب می شوند. این ترکیب باعث حفظ، ترکیب و تثبیت مواد دیگر شده و مولکول های عطر را در هوا پخش می کند. هنگامی که روغن اسانسی با الکل ترکیب می شود خط بویی ایجاد می کند که از راه دور قابل تشخیص خواهد بود.

به علاوه، هر عنصر در هر رایحه ای به طور هوشمندانه و براساس وزن مولکولی انتخاب می شود. به عنوان مثال، روغن های مرکباتی دارای مولکول هایی سبک هستند که به سرعت محو می شوند، در حالیکه مولکول های چوب سندل و مشک سنگین بوده و به آسانی تفکیک می شوند. غلظت رایحه توسط پروفایل عطری مطلوب تعیین می شود. عطر واقعی شامل ۴۰ درصد عطر است در حالیکه ادو پرفیوم تنها ۲۰ درصد عطر دارد.