بازاریابی رایحه را باید به عنوان لوگوی بویایی برند در نظر گرفت. به محض اینکه مشتریان پا به فروشگاه می گذارند می دانند که دارند یک یک محیط خاص وارد می شوند و رایحه آنها را تسخیر می کند. طبق گفته یک متخصص رایحه به نام دان گلدورم: «رایحه عصب بویایی و سیستم لیمبیک (بزرگترین بخش از خاطرات) شما را تحریک می کند». رایحه بدون اینکه متوجه شوید شما را به خاطرات برمی گرداند.

ایجاد رایحه برای یک کسب و کار پیچیده است و نیازمند مهارت زیاد و فهمیدن میزان درک انسان دارد. هنگامی که رایحه ای برای یک فروشگاه پوشاک مردانه در هنک هنگ به نام PYE طراحی شد، طراح ترکیبی از مولکول آیریز گران قیمت و عطر خشک و کاغذی پاییروس را انتخاب کرد. این ترکیب در چین بسیار جواب داد اما در ایالات متحده آمریکا از چنین ترکیبی در شوینده ماشین لباسشویی و پودر بچه استفاده می شود. طراح در مورد این ترکیب اینطور توضیح می دهد که «نحوه ی تفسیر ما از یک عطر یکسان به فرهنگ ما بستگی دارد. این تفسیر به نسل ما انسان ها نیز مرتبط است زیرا بزرگترین و قوی ترین خاطرات ما از رایحه ها در کودکی شکل می گیرد».