بینی ما در مورد عطر ها دقیقا چه می داند؟ تنها چیزی که ما میدانیم این است که بینی ما در وسط صورت و بین چشم ها و دهان ما قرار گرفته است! اما بینی از کجا می داند که چطور باید بو بکشد؟ چطور برای این کار ساخته شده است و چرا؟ بهتر است پرسش را اینطور مطرح کنیم: بینی چطور بو می کشد و چه اطلاعاتی مخفی ای در مورد ماده معطر دارد؟
بینی چطور بو ها را پردازش میکند؟
قسمت داخلی بینی بسیار پیچیده تر از قطعات داخلی یک جت هستند. پردازش هر بو در قسمت انتهایی بینی شروع می شود و مربوط به یک بافت نواری می شود که به آن اپیتلیوم بویایی گفته می شود. در اینجا میلیون ها میلیون نرون حسی وجود دارد که نوک آنها شامل نوعی پروتئین به نام نرون های گیرنده بویایی می باشد. کار آنها توجه به بو ها ست.
نرون ها «قفل ها و کلیدها» ی سیستم بویایی هستند که به شناسایی بو کمک می کنند. این نرون ها قادر هستند هزاران رایحه متفاوت را تشخیص دهند و پالس های الکتریکی را به یک منطقه کوچک در مغز به نام گلومرول که در داخل حباب بویایی در انتهای بینی قرار دارد، ارسال می کنند. مغز این «الگوهای بویایی» را به عنوان بو تفسیر میکند. ریچارد اکسل و لیندا باک در سال ۲۰۰۴ این مفهوم را کشف کردند و در همان سال هم برنده جایزه نوبل شدند.
تا همین چند سال اخیر، دانشمندان بر این باور بودند که بینی اسنان قادر به بو کردن ۱۰ هزار رایحه مختلف است. اما اکنون نظریه جدیدی شکل گرفته است که نشان دهنده ی حقیقتی بسیار بزرگتر است. براساس آخرین تحقیقات، بینی ما می تواند می تواند حدود یک تریلیون رایحه را تشخیص دهد!