چندین سال است که شرکت های مختلف از بازاریابی رایحه برای ارتقای کسب و کار خود استفاده می کنند. بازاریابی رایحه باعث می شود مشتریان به برند شما وفادار بمانند. شرکتهایی مانند نایک، اپل و استارباکس از طریق پراکندن رایحه هایی خاص در فروشگاه های خود و یا حتی در محصولات شان از بازاریابی رایحه بهره می برند. از این رایحه ها برای تحریک احساسات مشتریان بالقوه، ترغیب آنها در افزودن رایحه به برند محبوبشان (تصویر برند) و همچنین صرف زمان بیشتر در فروشگاه ها (تجربه مشتری) استفاده می شود. همچنین رایحه باعث می شود خاطرات خوبی از فروشگاه در ذهن آنها باقی بماند که این امر منجر به مراجعه مجدد مشتری به فروشگاه و خدمات می شود (وفاداری به برند).

چرا بازاریابی رایحه موفق عمل می کند؟

بازاریابی رایحه با رویکرد ظریف خود بسیار ساده و بی تکلف است و با نفوذ به ناخودآگاه مشتری او را در انتخاب کمک می کند. حس بویایی قوی تر از حس های دیگر بوده و با حافظه و احساس گره خورده است. این موضوع فرصتی بی نظیر در اختیار بازاریابی رایحه قرار می دهد تا با ایفای نقشی کلیدی در انتقال ادراک، مشتری را جذب نماید. بازاریابی رایحه به اکتشاف فرصت های بیشتر برای کسب و کار کمک می کند و همچنین باعث القای رایحه برند یک شرکت در ذهن مشتری می شود.