اهمیت بینی در تشخیص رایحه های مختلف

بینی چیزی فراتر از تنها یک وسیله برای بو کردن گلهای خوشبو ست و حس بویایی نقش مهمی در توسعه انسانی در طی سنین مختلف دارد. بینی هوشمند و پیچیده انسان بخشی از سیستم کموسنسوری (که مربوط به حس مزه و بو می شود) می باشد.

بو قادر است خاطرات را زنده کند و باعث جذابیت جنسی، عشق و رابطه جنسی شود. بینی که به آن «نگهبان ریه» هم گفته می شود، به عنوان فیلتری عمل می کند که با گرم کردن هوایی که به درون می کشید، لوله های برونش را مرطوب نگه می دارد.

بو و جذابیت جنسی

ما هیچگاه نباید قدرت بو در زندگی و انتخاب های روزمره خود را مخصوصا زمانیکه پای جذابیت جنسی به میان می آید، دست کم بگیریم. هر چند ممکن است گمان کنیم که جذابیت جنسی ریشه در حس بینایی دارد، اما تحقیقات نشان می دهد که عطر خاص بدن هر انسان که سیستم ایمنی بدن او را تشکیل می دهد انسان را ناخودآگاه در انتخاب شریک جنسی هدایت می کند.

اولین بوسه که اغلب ناگهانی و بودن برنامه ریزی اتفاق می افتد، در حقیقت رفتار اولیه ما به حساب می آید، و دانشمندان بر این باورند که دلیل ابتدایی این بوسه بو کشیدن است.

رابطه بین بو و اجتماعی شدن انسان

هر چند بینی به این دلیل مورد تقدیر قرار نمی گیرد، اما بینی انسان ما را در زندگی اجتماعی هدایت می کند. شاید دلیل این موضوع اقدامات ناخودآگاه ما باشد. یک مطالعه که اخیرا انجام شده است حقایق جدیدی در مورد مفهوم فرومون های جنسی که همان مواد شیمیایی انشار داده شده مایعات بدن از قبیل عرق و اشک می باشند، آشکار ساخته است.

این باور وجود دارد که فرومون ها می توانند بر نحوه ی نگاه ما به افراد دیگر تاثیر بگذارند و چه باور کنید چه باور نکنید، می توانند حتی هورمون های ما را نیز تغییر دهند. تحقیقات جدید نشان می دهند که این مواد شیمیایی می توانند انگیزش جنسی را کم کنند.