آیا می دانستید که انسان در یک روز حدود ۲۰ هزار بار تنفس می کند؟ مطالعات اخیر نشان داده اند که سیستم بویایی ما می تواند بین حداقل یک میلیارد رایحه مختلف تمایز ایجاد کند. تخمین زده می شود که بازار جهانی رایحه تا سال ۲۰۲۱ ارزشی حدود ۴۳٫۶ میلیارد دلار داشته باشد. مطالعات مهم مختلفی در طول سالها قدرت بینی انسان را در بازاریابی و فروش تایید کرده اند. یک مطالعه که در شرکت سامسونگ انجام شد نشان داد که هنگامیکه مصرف کنندگان در معرض رایحه شرکت قرار می گیرند، مدت زمان خرید آنها حدود ۲۶ درصد افزایش می یابد و بازدید آنها از دسته بندی محصولات ۳ برابر می شود.

نویسنده و مشاور برند معروف آقای مارتین لیندستورم مطالعه ای انجام داد که نشان می دهد رایحه حدود ۷۵ درصد از احساسات انسان که مرتبط با خاطرات هستند را برمی انگیزد و همچنین زمانی که بیش از یک حس درگیر می شود تاثیر برند ۳۰ درصد افزایش می یابد و زمانیکه سه حس درگیر می شود این تاثیر ۷۰ درصد افزایش می یابد.